H2O

Våra kroppar består till över 70% av vatten (våra hjärnor till över 90%). Eftersom våra kroppar är fordon för vår kollektiva medvetenhet ligger det i vårt bästa intresse
att upprätthålla kvalitén på vattnet vi tankar fordonen med.
Ingen fysisk åtgärd avlägsnar stress, konflikt, mentalt oljud och alla tänkbara hälsoberövande konsekvenser därav, som hydratisering (jag betraktar inte meditation som en fysisk åtgärd 😉 ).
Dagmartrio_juni_2013

Om du bor i Ekenästrakten och vill dricka levande – medvetenhetsexpanderande – vatten har du inte långt till en av landets finaste källor. Dagmarkällan besöks dagligen av folk som kommer så långt ifrån som Helsingfors för det kvalitativa vattnets skull.
På din begäran levererar jag detta vatten till dig mot en tur & retur-kilometerersättning á 0,45 €. Du står för flaskor/kanister (högst 1 leverans per vecka; max. 20 liter/gång).
Jag levererar också mot ½ – 1 stund (beroende på körsträcka) i Raseborgs tidsbank.
Hör av dig.
I det eventuella skede jag grundar en egen firma avgiftsbeläggs servicen.
– PML, 2012-2014

Mera info om Dagmarkällan @ Löydälähde