H2O

Våra kroppar består till över 70% av vatten (våra hjärnor till över 90%). Eftersom våra kroppar är fordon för vår kollektiva medvetenhet ligger det i vårt bästa intresse
att upprätthålla kvalitén på vattnet vi tankar fordonen med.
Ingen fysisk åtgärd avlägsnar mentalt oljud -stress- och alla tänkbara
hälsoberövande konsekvenser därav, som medvetna andetag och hydratisering.
Dagmartrio_juni_2013
Om du bor i Ekenäs
trakten och vill dricka levande – medvetenhetsexpanderande – vatten har du inte långt till en av landets finaste källor. Dagmarkällan besöks dagligen av folk som kommer så långt ifrån som Helsingfors för det kvalitativa vattnets skull.

Mera info om Dagmarkällan @ Löydälähde