Kontaktuppgifter

Boka spelning;
Patrik Mikael: aktuell med “musik, poesi, humorismer” (ca. 70 min. one man show)
Astroflavor: trio/kvartett; funk och själsfyllda ballader; konserter upp till 90 min.
Tellus Tentakler: terapeutiskt ljudkollektiv; Patrik Mikael, Stefan Backas + gäster

Tillfällig elektro-post: henevaz (@) henevaz.com (ämne: till Patrik)