Phil o Sofie

Delvis utdrag ur diktsamlingen
Historian är moln på framtidens himmel” (2012):

Livet är en film
där var och en är sin egen manuskriptförfattare, regissör,
huvudrollsinnehavare, publik (och eventuella kritiker).

Livet är en skola där var och en är sin egen och varandras lärare och elev.

Livet är en dröm där vad som uppmärksammas återföds, och viljan är fri.
_____

Att se sig själv som ett offer för yttre omständigheter är att göra tävling av en lek.
_____

Genom att förbli barn livet ut tar aha-upplevelsen aldrig slut.
_____

Historian ja tulevaisuuden välissä ollaan aina.
_____

Meditation = Mind Medication:
Meditation = tankeverksamhetsavlägsning.
Upplevelsen kräver 0% medveten handling.
Meditatören upplever bekräftelse på att tankar skapar form, eftersom
världen (tiden) inte upplevs i djup meditation.
Vad som upplevs är Essensen; alla tings gemensamma nämnare
och sanna identitet, som tillåter illusionen av form att ständigt formas om.
Sår uppstår i tiden; tidlösheten läker alla sår.